{"best":{"id":"137370","a_id":"7400","a_login":"ex6tence","text":"

Lieliski, no vienas puses prieks, ka vi\u0146i var\u0113tu b\u016bt n\u0101kotne internetpoker\u0101 un pa\u0146emt milz\u012bgu da\u013cu no to AMAYA kret\u012bnu kabatas. No otras...\u00a0<\/p>\n

\u00a0Nu cik neapt\u0113stus cilv\u0113kus j\u0101pies\u0113dina pie st\u016bres, pat ar visiem pokerpro komand\u0101, kas var\u0113tu ieteikt, katru dienu, ka soft ir pilns k\u013c\u016bd\u0101m un update j\u0101seko p\u0113c jebkuras k\u013c\u016bmes, max 24h laik\u0101 j\u0101labo, lai sistu Pokerstariem tie\u0161i pa seju..<\/p>\n

\u00a0Replayer, p\u0113c soft upgrade NESTR\u0100D\u0101, tas ir, apm\u0113ram, jau m\u0113nesis pag\u0101jis un nav nekas labojies.. Lobby.. Nav iesp\u0113jams regul\u0113t cik, daudz redzi info katr\u0101 kolon\u0101, t\u0101tad neredzu pat Buy in.. Un neesmu vien\u012bgais, kas ar \u0161\u012bm probl\u0113m\u0101m saskaras... T\u0101ds l\u012bmenis ir vienk\u0101r\u0161i apkaunojums, ja v\u0113lies nopeln\u012bt t\u016bksto\u0161us.. VI\u0145I PELNA MILJONUS !!!!\u00a0<\/p>","vreme":"17.04.18 04:01","cite":"0","commrating":"6","citeid":null,"citelogin":null,"citetext":"","a_rating":"77","created":"9 \u043b\u0435\u0442","user_rated":"0","a_link":"\/ru\/profil\/7400\/","a_avatar":"\/upload\/av\/7400_small.jpg","author":false,"delete":false,"edit":false},"cms":[{"id":"137369","a_id":"5","a_login":"PPL","text":"

\u041d\u0443 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043a\u043d\u043e\u043a\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044c \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438. \u0410 \u0442\u043e \u0420\u041e\u0418 \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b \u0441\u043b\u0435\u0437\u044b \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0443 \u0440\u0435\u0433\u043e\u0432.<\/p>","vreme":"16.04.18 22:19","cite":"0","commrating":"0","citeid":null,"citelogin":null,"citetext":"","a_rating":"164","created":"13 \u043b\u0435\u0442","user_rated":"0","a_link":"\/ru\/profil\/5\/","a_avatar":"\/upload\/av\/5_small.jpg","author":false,"delete":false,"edit":false},{"id":"137370","a_id":"7400","a_login":"ex6tence","text":"

Lieliski, no vienas puses prieks, ka vi\u0146i var\u0113tu b\u016bt n\u0101kotne internetpoker\u0101 un pa\u0146emt milz\u012bgu da\u013cu no to AMAYA kret\u012bnu kabatas. No otras...\u00a0<\/p>\n

\u00a0Nu cik neapt\u0113stus cilv\u0113kus j\u0101pies\u0113dina pie st\u016bres, pat ar visiem pokerpro komand\u0101, kas var\u0113tu ieteikt, katru dienu, ka soft ir pilns k\u013c\u016bd\u0101m un update j\u0101seko p\u0113c jebkuras k\u013c\u016bmes, max 24h laik\u0101 j\u0101labo, lai sistu Pokerstariem tie\u0161i pa seju..<\/p>\n

\u00a0Replayer, p\u0113c soft upgrade NESTR\u0100D\u0101, tas ir, apm\u0113ram, jau m\u0113nesis pag\u0101jis un nav nekas labojies.. Lobby.. Nav iesp\u0113jams regul\u0113t cik, daudz redzi info katr\u0101 kolon\u0101, t\u0101tad neredzu pat Buy in.. Un neesmu vien\u012bgais, kas ar \u0161\u012bm probl\u0113m\u0101m saskaras... T\u0101ds l\u012bmenis ir vienk\u0101r\u0161i apkaunojums, ja v\u0113lies nopeln\u012bt t\u016bksto\u0161us.. VI\u0145I PELNA MILJONUS !!!!\u00a0<\/p>","vreme":"17.04.18 04:01","cite":"0","commrating":"6","citeid":null,"citelogin":null,"citetext":"","a_rating":"77","created":"9 \u043b\u0435\u0442","user_rated":"0","a_link":"\/ru\/profil\/7400\/","a_avatar":"\/upload\/av\/7400_small.jpg","author":false,"delete":false,"edit":false},{"id":"137372","a_id":"21546","a_login":"Rihard4a","text":"

ex6tence:<\/cite>Lieliski, no vienas puses prieks, ka vi\u0146i var\u0113tu b\u016bt n\u0101kotne internetpoker\u0101 un pa\u0146emt milz\u012bgu da\u013cu no to AMAYA kret\u012bnu kabatas. No otras...\u00a0 \u00a0Nu cik neapt\u0113stus cilv\u0113kus j\u0101pies\u0113dina pie st\u016bres, pat ar visiem pokerpro komand\u0101, kas var\u0113tu ieteikt, katru dienu, ka soft ir pilns k\u013c\u016bd\u0101m un update j\u0101seko p\u0113c jebkuras k\u013c\u016bmes, max 24h laik\u0101 j\u0101labo, lai sistu Pokerstariem tie\u0161i pa seju.. \u00a0Replayer, p\u0113c soft upgrade NESTR\u0100D\u0101, tas ir, apm\u0113ram, jau m\u0113nesis pag\u0101jis un nav nekas labojies.. Lobby.. Nav iesp\u0113jams regul\u0113t cik, daudz redzi info katr\u0101 kolon\u0101, t\u0101tad neredzu pat Buy in.. Un neesmu vien\u012bgais, kas ar \u0161\u012bm probl\u0113m\u0101m saskaras... T\u0101ds l\u012bmenis ir vienk\u0101r\u0161i apkaunojums, ja v\u0113lies nopeln\u012bt t\u016bksto\u0161us.. VI\u0145I PELNA MILJONUS !!!!\u00a0<\/q><\/blockquote>\n

\u00a0Piln\u012bgi piekr\u012btu. V\u0113l kas\u00a0re\u0101li bes\u012b ir tas ka vi\u0146i ir samazin\u0101ju\u0161i savu MTT schedule 3x. \u0160obr\u012bd ja paskat\u0101s caur visu vi\u0146u MTT lobby tur san\u0101k kaut kur 80% satel\u012bti uz da\u017e\u0101diem turn\u012briem. Pirms vis\u0101d\u0101m izmai\u0146\u0101m tur vismaz bija izv\u0113l\u0113 ko sp\u0113l\u0113t. Tagad izv\u0113les \u012bpa\u0161i nav un visi ir spiesti sp\u0113l\u0113t vienu un to pa\u0161u kas krietni ir palielin\u0101jis fieldus visos MTT.\u00a0<\/p>","vreme":"17.04.18 17:57","cite":"0","commrating":"2","citeid":null,"citelogin":null,"citetext":"","a_rating":"2","created":"3 \u0433\u043e\u0434\u0430","user_rated":"0","a_link":"\/ru\/profil\/21546\/","a_avatar":"\/upload\/av\/21546_small.jpg","author":false,"delete":false,"edit":false}],"offset":[1,3],"cms_count":"3","page":1,"pages":1,"reply":false,"lock":false,"avatar":null,"link":null}