{"comments":[{"id":"119808","a_id":"7087","a_login":"Fuflik","text":"

nu i strana nu i zakoni..... vedj tehnologija serovno vsegda budet vperedi zakonov....<\/p>","attach":"12955","type":"forum","vreme":"1407237760","ip":"80.233.198.141","cite":"0","rating":"7","post_title":"\u0413\u0435\u043c\u0431\u043b\u0438\u043d\u0433 \u0432 \u041b\u0430\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b","link":"\/ru\/forum\/poker\/blogi\/12955\/#comm-119808"},{"id":"121268","a_id":"7087","a_login":"Fuflik","text":"

\"\"<\/p>","attach":"13219","type":"forum","vreme":"1414488350","ip":"80.233.198.141","cite":"0","rating":"4","post_title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u043f\u043e\u043a\u0435\u0440 \u043a\u043e\u043c\u0438\u043a\u0441\u044b, \u0436\u0430\u0431\u044b, \u0434\u0435\u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b","link":"\/ru\/forum\/pokah\/promotions\/13219\/#comm-121268"},{"id":"109201","a_id":"7087","a_login":"Fuflik","text":"\u043e \u0442\u043e\u043c \u0447\u0442\u043e \u0451\u0436\u0438\u043a\u0438 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440 \u0433\u0435\u0440\u043e\u0438 \u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u043e\u0439\u043d\u0430...","attach":"8597","type":"forum","vreme":"1374212054","ip":"80.233.198.141","cite":"109198","rating":"3","post_title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u044b \u043f\u043e\u043a\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430","link":"\/ru\/forum\/poker\/blogi\/8597\/#comm-109201"},{"id":"105214","a_id":"7087","a_login":"Fuflik","text":"nu poshjotu mozhna skazatj pobeditelja","attach":"8401","type":"forum","vreme":"1367492954","ip":"85.234.162.87","cite":"105213","rating":"2","post_title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u043e\u0432 - \u0427\u041c \u043f\u043e \u0445\u043e\u043a\u043a\u0435\u044e","link":"\/ru\/stavki\/forum\/pokah\/promo\/8401\/#comm-105214"},{"id":"106275","a_id":"7087","a_login":"Fuflik","text":"prosjba. tablicu prognozov obnovlatj posle togo kak vse igroki dadut prognoz!","attach":"8401","type":"forum","vreme":"1368638352","ip":"85.234.162.87","cite":"0","rating":"2","post_title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u043e\u0432 - \u0427\u041c \u043f\u043e \u0445\u043e\u043a\u043a\u0435\u044e","link":"\/ru\/stavki\/forum\/pokah\/promo\/8401\/#comm-106275"}]}