{"comments":[{"id":"137907","text":"

\u0415\u0449\u0451 \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c Tor Browser \u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043e)<\/p>","rating":"0","post_title":"\u041f\u0421 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442","link":"\/ru\/forum\/vokrug-pokera\/rabota-poker-rumov\/16914\/#comm-137907"},{"id":"4881","text":"Da i eshe galereja v media nerabotaet.. ","rating":"0","post_title":"\u0417\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430","link":"\/ru\/forum\/poker\/news\/9596\/#comm-4881"},{"id":"4880","text":"V media gde filmi napisno \"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0434\u0440\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435:\" ","rating":"0","post_title":"\u0417\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430","link":"\/ru\/forum\/poker\/news\/9596\/#comm-4880"}],"offset":10}