{"comments":[{"id":"137303","text":"
evgewa:<\/cite>\u041f\u043e\u043a\u0435\u0440\u043d\u0430\u044f \u0440\u043e\u043c\u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u0430.... ))) \u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043e\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b\u0430...","rating":"2","post_title":"\u041a\u0443\u0434\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u043a\u0435\u0440","link":"\/ru\/forum\/vokrug-pokera\/rabota-poker-rumov\/16454\/#comm-137303"},{"id":"137302","text":"

\"\"
\u041f\u043e\u0437\u0434\u043d\u043e \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u043b! \u041f\u0440\u0438\u0435\u0445\u0430\u043b \u0431\u044b, \u0412 \u0440\u043e\u044f\u043b\u0435 \u043a\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e!<\/p>","rating":"0","post_title":"\u0416\u0438\u0432\u044b\u0435 \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440\u044b \u0432 \u0420\u0438\u0433\u0435 9 \u0438 10 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430 \u0432 20:00","link":"\/ru\/forum\/poker\/news\/16514\/#comm-137301"},{"id":"136654","text":"

\u042d\u0442\u043e joveli \u044f \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b<\/p>","rating":"0","post_title":"\u041b\u0430\u0442\u0432\u0438\u0435\u0446 \u041a\u043b\u0435\u0439\u043d\u0441 \u043f\u043e\u0448\u0443\u043c\u0435\u043b \u0432 \u041b\u0430\u0441-\u0412\u0435\u0433\u0430\u0441\u0435","link":"\/ru\/forum\/poker\/news\/16140\/#comm-136654"},{"id":"136653","text":"

PPL:<\/cite>Poker Go \u0421hannel \u043d\u043e \u043e\u043d\u0430...","rating":"0","post_title":"WSOP Main event","link":"\/ru\/forum\/pokah\/live-translyacii\/16146\/#comm-136653"},{"id":"134588","text":"

\u0421\u0443\u043f\u0435\u0440! \u041f\u043e\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e!<\/p>","rating":"0","post_title":"Kozy \u0437\u0430\u0431\u0440\u0430\u043b \u0442\u0438\u0442\u0443\u043b \u0438 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b $143.675!","link":"\/ru\/forum\/poker\/news\/15572\/#comm-134588"},{"id":"134561","text":"

GL<\/p>\n

\u00a0<\/p>","rating":"0","post_title":"Kozy \u0432 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043b\u0435 Punta Cana Classic","link":"\/ru\/forum\/poker\/news\/15570\/#comm-134561"},{"id":"131834","text":"

\u041a\u0430\u043a \u0441 \u041d\u041c \u00a0\u043d\u0430 William Hill \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044b! \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u044f \u043b\u0430\u043f\u043e\u0442\u044c :)) \u043f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435!<\/p>","rating":"0","post_title":"59 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0412\u0435\u0433\u0430\u0441 \u043d\u0430 William Hill - \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438 \u043e\u0442\u0431\u043e\u0440!","link":"\/ru\/forum\/pokah\/promotions\/14983\/#comm-131834"},{"id":"131833","text":"

ins:<\/cite>\u0441\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0443\u0433\u0443 \u0432 \u0412\u0435\u0433\u0430\u0441...","rating":"1","post_title":"59 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0412\u0435\u0433\u0430\u0441 \u043d\u0430 William Hill - \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438 \u043e\u0442\u0431\u043e\u0440!","link":"\/ru\/forum\/pokah\/promotions\/14983\/#comm-131833"},{"id":"131793","text":"
RedWing:<\/cite>\u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439 PartyPoker , William...","rating":"0","post_title":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043a\u0435\u0440 \u0440\u0443\u043c \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c?","link":"\/ru\/forum\/poker\/turniry\/14971\/#comm-131793"}],"offset":10}